Naar boven

20.05.2020

Meer transparantie in de logistiek

Een nieuwe app zorgt voor meer snelheid en transparantie.

De smartphone is een sleutel geworden in ons dagelijks leven. Bankieren, uitstapjes boeken of een snel bericht in de familie-app - geen probleem! Dit alles doen we natuurlijk met mobiele toegang tot internet.

Ook op het werk is de smartphone een onmisbare helpende hand geworden. Individueel ontwikkelde apps optimaliseren werkprocessen, zorgen voor soepele communicatie, vereenvoudigen processen en helpen zo de kosten te verlagen.

Op het gebied van logistiek is voor het eerst applicatiesoftware ontwikkeld bij DMK.

Voor exportzendingen zijn veterinaire certificaten vereist. Om deze documenten af te geven, is het noodzakelijk om ladingen te controleren.
 

Het volgende wordt gecontroleerd:

  • lege containers (bijv. op schade)
  • Identiteit van de geladen artikelen
  • gesloten containers
  • het bijbehorende zegel

Deze controles werden in eerste instantie uitgevoerd door de verantwoordelijke veterinaire dienst ter plaatse in Zeven. De controles worden uitgevoerd met fotodocumentatie.

De fotodocumentatie werd gedaan met een digitale camera, met een handmatige upload naar het SAP-ERsysteem en een handmatige toewijzing aan het SAP-transport. Deze informatie was voor de inspecteurs beschikbaar via een externe systeemtoegang. Om dit proces te stroomlijnen is er een app ontwikkeld die de foto’s vastlegt op een tablet of smartphone en deze digitaal toewijst aan de bijbehorende SAP-transporten.

Het specificeert precies welke en hoeveel foto's er gemaakt moeten worden. Dit stroomlijnt en versnelt het proces enorm – tegelijkertijd zorgt de app voor meer transparantie in het proces. DMK bereikt een hoge toegevoegde waarde door de volledige documentatie van de containerlading.
 

Gerealiseerde verbeteringen:

  • extra kosten door de veterinaire dienst worden vermeden.
  • De uitgaven voor het maken van de fotodocumentatie van 25 uur per week alleen in Zeven (met ca. 100 containers per week) worden verminderd.
  • De gevoeligheid voor fouten bij het maken van de fotodocumentatie wordt verminderd.
  • Het risico van het goedkeuringsproces door ervoor te zorgen dat volledige fotodocumentatie wordt geminimaliseerd.
  • Digitaal bewijs van juist laden.

Dit proefproject voor de digitalisering van de laaddocumentatie werd begeleid en uitgevoerd door project- en procesmanagement logistiek en DMK IT application management. Meer digitaliseringsprojecten zijn gepland.

Meer artikelen

Meer nieuws over duurzaamheid & verantwoordelijkheid