Naar boven

29.04.2020

Een sterk team, een strategie, een sterke stem

Via de Sectorstrategie melk 2030 positioneert de branche zich als een sterk team dat een strategie volgt en zich laat horen

De landbouw en de voedingsindustrie staan onder enorme druk - niet pas sinds gisteren. En niet alleen van één kant, maar van verschillende kanten. De effecten van het coronavirus dagen ons momenteel uit. Als bedrijf hebben we in een vroeg stadium op de kwestie gereageerd en alle nodige maatregelen genomen. We hebben consumenten, foodretailers en politici kunnen laten zien dat we ook in moeilijke tijden een betrouwbare partner zijn in het leveren van hoogwaardige levensmiddelen.

Maar als branche staan we ook voor uitdagingen die verder gaan dan de speciale uitdagingen van het coronavirus. Consumenten en retailers stellen steeds hogere eisen aan landbouwproducten: ggo-vrij, biologisch, vetarm, eiwitrijk en allemaal ecologisch verpakt en toch handig. Dat doen we graag, als bedrijf en als boeren. Maar dat kost wel moeite. En we moeten voor deze inspanning worden beloond.

We hebben allemaal – als boeren, als DMK-bedrijf en als zuivelindustrie - dezelfde zorg. We willen voedsel van hoge kwaliteit produceren. En we willen eerlijke prijzen voor onze hoogwaardige landbouwproducten.

Daarom moeten we ons niet alleen positioneren als bedrijf, maar ook als branche. We moeten een team zijn dat met een sterke stem spreekt. Alleen zo kunnen we op gelijke voet met consumenten, foodretailers en besluitvormers in Berlijn en Brussel spreken. Als branche zijn we hier de afgelopen jaren niet voldoende aanwezig geweest. Tot dusverre hebben DBV, MIV of DRV individueel hun posities in de politiek en de samenleving in de melkindustrie vertegenwoordigd. Nu hebben we deze kracht gebundeld en daarmee onze slagkracht vergroot. Dit is hoe we in de toekomst zullen doordringen. Wat we eind januari 2020 presenteerden als onze strategie voor de zuivelindustrie op de Grüne Woche is indrukwekkend.

Nu is het belangrijk om snel te implementeren wat is besloten. Een team, een strategie en een sterke stem - zo kunnen  we succesvol zijn.

Wat hebben we specifiek afgesproken?

1 # Als zuivelsector zullen we in de toekomst met een krachtige stem spreken in dialoog met consumenten, politiek en de media...

...zodat er geen misverstanden meer zijn en we het debat actief beïnvloeden met transparante informatie. Tegelijkertijd vergroten we de kennis over de productiemethoden en daarmee ook de acceptatie van de zuivelbranche. 

2 # Als branche stellen we onze eigen normen.

We zullen het QM-systeem blijven ontwikkelen en er tegelijkertijd naar streven dat eisen die verder gaan dan dienovereenkomstig worden beloond. Alleen op deze manier kunnen boeren de bijbehorende hogere productiekosten dekken.

3 # Als branche en als coöperatie blijven de leden de structuur van de leveringsrelaties bepalen.

Op deze manier worden verstandige instrumenten getest en gebruikt die de economische gevolgen van prijsschommelingen verzachten. Dit omvat bijv. het gebruik van marktinformatiesystemen, de introductie van kwantiteitsplanning en modellen voor prijsdifferentiatie. Vaste prijsmodellen kunnen ook een optie zijn voor zuivelfabrieken. 

4 # Als zuivelsector investeren we in het werven en opleiden van geschoolde werknemers.

De maatregelen variëren van initiatieven voor een passende vergoeding tot het opstellen van het nodige bijscholingsaanbod. Ons doel is om de aantrekkelijkheid van de branche voor arbeidskrachten en opvolgers te vergroten om een voldoende aanbod van geschoolde arbeiders te verzekeren. 

5 # Als branche ondersteunen we het concurrentievermogen van de Duitse zuivelindustrie in vergelijking met andere landen.

Duitse melkveehouders en zuivelfabrieken concurreren rechtstreeks met hun collega's uit andere delen van de wereld. Daarom moeten we er als branche voor zorgen dat bestaande subsidies, bijvoorbeeld voor export, worden benut en dat in handelsovereenkomsten rekening wordt gehouden met de belangen van de zuivelindustrie.

Meer artikelen

Meer nieuws over duurzaamheid & verantwoordelijkheid